ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

هرچه  آغـاز  نـدارد  نپذیـرد  انجــام

/ 2 نظر / 6 بازدید

گفتی بی نام نباشم. نمی دونم کی باشم. خودت بگو. همینه. آغازی هم نداره.............. هی...........