سپیدی

نور هر چیزی را عیان می‌سازد

رقص دانه‌های سپید مقابل نور ...

خیابان خالی ...

دلم می‌خواست آن قدر زیر این برف زیبا قدم می‌زدم تا سپیدجامه بر تنم می‌کرد...

اما ...

سُر خوردن قطرات آب شده از دانه‌های برف روی شیشه‌ی ماشین!

...

کاش همه جا سپیدپوش شود، حتی دلم!

/ 3 نظر / 16 بازدید
سینا صدرالعلما

با درود این چکامه یا آنقدر سنگین است که فهمش ناممکن یا اینکه ردیف کردن جملاتیست نا منسجم؟ بد نیست آقا مجتبی عزیز قدری توضیح بیشتر بدهی!!! راستش من بیسواد چیزی دستگیرم نشد.

جایی میان ابرها

کاش دل هامان برفی شود میان بهار...

فری

این روزها خیلی ها خیلی کارها در حق آدم می کنند و آخرش می گویند "حلال کنید"...!