این شب های من...

 

این شب ها بیشتر به ماه نگاه می کنم

تا شاید ماه نگاه مرا به چشمان تو منعکس کند!

تا تو را از چشم ماه نظاره گر باشم!

و آن قدر به ماه خیره خواهم ماند تا تصویر نگاه تو در آن نقش بندد!

/ 0 نظر / 12 بازدید