سکوت!

 

گاهی دلت می خواهد حرف بزنی و آنچه در دل داری بیرون بریزی و با صدای بلند فریاد کنی تا شاید اندکی بار دلت سبک شود! اما تا اراده بر گشودن زبان می کنی ناگهان سکوت در دلت می نشیند و دیگر هیچ نمی گویی. از دردها و حرف ها پُر می مانی اما سکوت سنگینی بر روی همه ی آنها سایه می افکند.

... و تو می شوی خودِ سکوت!

______________________________

ـ

/ 8 نظر / 9 بازدید
طیبه

خود سکوت.. راست می گی. خیلی موافقم!

مریم

سکوت زیباترین چیزیست که وجود دارد .سکوت خیلی چیزها را شاید حل نکند ولی مهم این است که حداقل دلها نمی شکند.

جایی میان ابرها

تمام خانه سکوت و تمام شهر صداست ! از این سکوت گریزان، از آن صدا بیزار...

عطی

ارزش انسان به حرفهایی ست که برای نگفتن دارد.(دکتر شریعتی)

سپیدار

سکوت گاهی خودش پر از حرفه [گل][گل][گل]

GarF!!!!!!!!!!!!!!!!!!LD

فشار غصه چنانم گرفته راه نفس/که صد حدیث مانده به دل لدک خاموشم!!!!!!!!!!!!