از تو پرسیدند

هنگامی که بندگان من، درباره ی من از تو پرسیدند؛

بگو: که نزدیک است و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخوانند اجابت می کند.

/ 4 نظر / 10 بازدید
هاله

یک دنیا ممنونم.

طوی

واسمع دعائی اذا دعوتک...

مسافر

به روزم با غزل مقطع منتظر حضور و نقدتون