دفتر دلتنگی

انگار دلتنگی های مرا پایانی نیست،

انگار دوست داشتن های من حرام است،

انگار این قصه های غم انگیز و بارانی نمی خواهند از این دیار غریب دل سفر کنند،

انگار دیگر هیچ مجالی نیست تا ...

دیگر نمی دانم چه بگویم، نمی دانم.

/ 0 نظر / 10 بازدید