دعایم کن!

اگر مسلمانی و روزه می گیری! دعایم کن! اگر مسلمانی و اعتقاد به روزه نداری! دعایم کن! اگر مسلمان نیستی و اعتقاد داری! دعایم کن! اگر اعتقاد هم نداری! دعایم کن! ما همه گی در داشتن خدایمان شریکیم! ... پس دعایم کن!

/ 1 نظر / 18 بازدید
vita

بسیار زیبا بود.هرکس که بخواند حتما فکر می کند که جزء کدام است و حتما دعایت می کند