پنجشنبه ی آخر سال!

سال ٨٩ هم با همه ی خوبی ها و بدی هایش دارد تمام می شود.

یک سال گذشت ...!

تقویم زندگی را ورق می زنی ...

شیرینی ها ...

تلخی ها ...

.

.

.

می رسی به هفته ی آخر سال

به سه شنبه ی آخر سال

 .

... و به پنجشنبه ی آخر سال

ناگهان دیوار بلندی از غم روی دلت خراب می شود

پنجشنبه ی آخر سال تبدیل به یک عهد می شود

قبل از سفر باید عهد را به جا آورد

پنجشنبه ی آخر سال، ۵ بعد از ظهر.

/ 2 نظر / 7 بازدید
سپیدار

بهار بستر مهر است و دفتر معرفت حکایت وابستگی ها و فراموشی خستگی ها بهاران با تمام زیبایهایش بر شما مبارک[گل]

جایی میان ابرها

زندگی ات پر از شاخه هایی که به بهار فکر می کنند..