بوی رفتن می‌دهی!

بوی رفتن می‌دهی

در را باز می‌گذارم

وقتی برو

که گنجشک‌ها و ستاره‌ها

خوابند ...

(کیکاووس یاکیده)

/ 4 نظر / 41 بازدید
عطیه

بوی رفتن می‌دهی در را باز می‌گذارم وقتی برو که گنجشک‌ها و ستاره‌ها خوابند… پنجره دلش ریخت سنگ فرش، پر زخم شد در کوچه‌های زخم‌های روشنش قلب پاره پاره مورچه‌ای راه می‌جست. سراغ تو را گرفتم خندیدند. نمی‌دانند روی تمام دندان‌هایشان نام تو حک شده است که می‌خندم.

سعید

این مرد بی نظیره.

مهدی

من که عاشقشم. هم صداش. هم تیپش آخر تیپه. هم شخصیتش قابل تحسینه.

فری

بیا حواسمان را پرت کنیم مال هرکس دورتر افتاد او عاشق تر است... اول خودم،حواسم را بده تا پرتش کنم کیکاووس یاکیده