تو مرا دوست داری...

خدایا! تو مرا دوست داری که اگر نداشتی حال چشمانم سوی دیدن هم نداشتند

خدایا! تو مرا دوست داری که اگر نداشتی سختی ای بر من وارد نمی آمد تا به بهانه ای دوباره روی به درگاه تو آورم

خدایا! تو مرا دوست داری که اگر نداشتی حتی قدم از قدم نمی توانستم بردارم

خدایا! تو مرا دوست داری که اگر نداشتی همین گاه گاهی هم به سراغت نمی آمدم

خدایا! تو مرا دوست داری که اگر نداشتی این قلب تا به حال مرده بود

خدایا! تو مرا دوست داری که آنچه من دوست می دارم عنایت می کنی

...

/ 2 نظر / 11 بازدید
مریم

امیدوارم خداوند تمامی ما را دوست بدارد وما قدر این دوست داشتن را بدانی وسپاس گو باشیم

بی ترانگی

خداست دیگر! ...... من که همیشه هستم. دقت کنی معلومه ها!