اشتباه خلقت!

خداوندا!

تو که عاری از هرگونه اشتباه و خطایی!

نمی خواهم کفر بگویم اما ...

من؛ اشتباه خلقتم.

/ 1 نظر / 10 بازدید
عبور. . .

انّ الله خلقَ آدمَ علی صورته . . وقتیکه در آینه نگاه میکنی؛ خودت را نبین؛ "خدا را ببین!"